Zoals u weet zijn de coronamaatregelen aangescherpt,
om hieraan gevolg te geven is
Shantykoor De IJsselmannen voorlopig gestopt met
repeteren én optreden.
Gezondheid staat ook bij ons bovenaan, daar zult u begrip voor hebben.
Het Shantykoor wenst u veel sterkte in deze periode.